طراحی وب سایت

زعفران ساگارت

زعفران ساگارت

سـاگارت ازجمله شرکت های تولید طـلای قـرمـز در ایران است. وب سایت شرکت در غالب فروشگاهی برای عرضه راحت تر محصـول زعـفران ارائه شد.

  • مشتری: زعفران ساگارت
  • تاریخ: تابستان ۹۶
  • وبسایت: sagartzaferan.ir
  • خدمات: طراحی وب، سئو

طراحی

اسپادان وب همیشه در نظر داشته که برای مراجعینش برند سازی کند. نوع قالب، چیدمان عناصر در سایت و رنگ بندی و ترکیب رنگ همواره با توجه به خدماتی که شرکت مورد نظر ارائه می دهد انتخاب می شود تا برند شما در فضای مجازی هماهنگی کامل با سیاست های شما داشته باشد.

سئو

اسپادان وب همواره در تلاش بوده وبسایت هایی که طراحی کرده را در صدر رتبه بندی ببیند بنابراین برای برای سایت ها بهینه سازی حرفه ای انجام می شود به خصوص سایت های فروشگاهی که این امر در پیشرفت این سایت ها مهم است.سایت فروشگاهی زعفران ساگارت نیز از جمله سایت های فروشگاهی است که بهینه سازی برای آن انجام شده است.